اگر می خواهید از رنگ ها به صورت موثر در طرح هایتان استفاده کنید احتیاج دارید که با مفاهیم بعضی رنگ ها ، واژگان و تئوری رنگ ها آشنا شوید.
کسب دانش کامل مفاهیمی همچون انواع ، حجم و اشباع رنگ ها ، کلید خلق رنگ های خارق العاده برای طرح هایتان است. در قسمت اول معانی رنگ ها از سری تئوری رنگ، معنی رنگ های مختلف را فهمیدیم . در این مبحث به دنبال یافتن زمینه عوامل موثر بر رنگ های به کار رفته در طرح ها (مانند افزودن توسی، سفید و سیاه به رنگ خالص ) و بیان تاثیر آنها بر طرح ها به همراه نمایش الگو ها و مثال هایی در زیر هستیم .

رنگ اصلی

رنگ خالص ابتدائی ترین حالت رنگ است که اساسا نشان دهنده رنگ جسم می باشد. وقتی ما راجع به قرمز، سبز، و آبی صحبت می کنیم در واقع درباره رنگ خالص آن صحبت می کنیم.
رنگ خالصی که شما در طرح ها تون استفاده می کنید نمایانگر پیغام مهمی برای کاربران وب سایت است. برای درک معانی رنگ های خالص مختلف در طرح ها، قسمت اول مقاله زیر را مطالعه کنید.

رنگ اصلی

رنگ قرمز اولیه و تایپوگرافی انجام شده در وب سایت Happy Twitmas که در پیش زمینه استفاده شده، قرمز براق می باشد.

رنگ اصلی

استفاده از چندین رنگ خالص با همدیگر در هدر و جاهای دیگراین طرح، ظاهر سرگرم کننده و پر از بازی و نشاط به سایت می دهد .

رنگ اصلی

رنگ خالص قرمز در طراحی وب سایت رنگ محبوبی و مورد استفاده ای می باشد

رنگ اصلی

استفاده از چندین رنگ خالص در هدر و لوگو

رنگ اصلی

رنگ سبز در خالص ترین شکل خود کمتر دیده می شود و از رنگ های دیگر بیشتر توجه را به خود جلب می کند

درجه خلوص رنگ

Chroma به درجه خلوص رنگ مربوط می شود. یک رنگ خالص با درجه خلوص بالا رنگی است که در آن مشکی، سفید و توسی وجود ندارد. افزودن رنگ مشکی، سفید و توسی درجه خلوص آن را کاهش می دهد. درجه خلوص کمی شبیه درجه اشباع رنگ می باشد البته با وجود تفاوتهایی بین آنها . Chroma در واقع روشنائی رنگ ها در مقایسه با رنگ سفید است.
در طراحی باید استفاده از رنگ هایی که درجه خلوص مشابه دارد اجتناب کرد. پس در طرح ها به جای رنگ هائی که درجه خلوص یکسان دارند رنگ هایی را انتخاب کنید که درجه خلوص آنها چند درجه از آن رنگ دورتر باشد.

درجه خلوص رنگ

رنگ cyan درجه خلوص بالایی دارد و واقعا توجه را در مقابل مشکی و سفید به خود جلب می کند .

درجه خلوص رنگ

سایت دیگری با درجه خلوص آبی بالایی که شامل سایه ها و رنگ هایی با درجه خلوص پائین تر می باشد

درجه خلوص رنگ

ترکیب درجه اشباع بالا و پائین از یک رنگ یک طرح پیچیده و با وقار به ما ارائه می دهد.

درجه خلوص رنگ

رنگ ها با درجه خلوص بالا بهترین وسیله استفاده در مدرنیزه کردن طرح ها است که در این طرح استفاده شده است.

درجه خلوص رنگ

تفاوت در درجه خلوص رنگ ها افت و خیز های بصری لذت بخشی را ایجاد می کند

درجه اشباع رنگ

درجه اشباع رنگ به اینکه یک رنگ خالص در چه شرایط روشنائی ظاهر می شود بستگی دارد .درجه اشباع به صورت ضعیف در مقابل قوی یا رنگ پریده در مقابل رنگ های خالص وجود دارد.
رنگ هایی با درجه های اشباع مشابه ظاهر منسجمی به طرح می دهد. در درجه اشباع همانند درجه خلوص، استفاده از رنگ ها با درجه اشباع یکسان نه مشابه تاثیر نامطلوبی بر بازدید کنندگان دارد.

درجه اشباع رنگ

میزان درجه اشباع رنگهای مختلف که در اینجا استفاده شده است مشابه می باشند که حس اتحاد و یکپارچگی را به کل طرح القا می کند.

درجه اشباع رنگ

ترکیب رنگ ها با میزان درجه اشباع رنگ های چرک طرح لطیفی ایجاد میکند که رنگ های آبرنگ را به ما یادآوری می کنند.

درجه اشباع رنگ

لزوما رنگهایی با میزان درجه اشباع پائین روشن نیستند مانند طرحی که در اینجا نمایش داده شده است .

درجه اشباع رنگ

این طرح نمونه بسیار عالی برای دانستن نحوه استفاده رنگی با درجه اشباع بالا بر خلاف رنگ پیش زمینه ای با درجه اشباع پائین می باشد که باعث جلب توجه در این حالت می باشد.

درجه اشباع رنگ

یک مثال دیگر برای فهمیدن نحوه استفاده از یک رنگ با درجه اشباع پائین در کنار رنگی با درجه اشباع بالا ، که باعث جلب توجه بسیار می شود.

حجم رنگ

به value یا حجم رنگ، روشنائی رنگ هم می گوبند. حجم رنگ به مقدار روشنی و تیره بودن رنگ مربوط می شود. رنگ های روشن تر حجم رنگ بیشتری دارند . به طور مثال نارنجی حجم رنگ بیشتری از ابی کبود ( ابی سیر) یا بنفش تیره دارد.مشکی کمترین حجم رنگ را درمیان رنگ ها و سفید بیشترین حجم رنگ را دارد.
تضاد بالای حجم رنگ، وقتی که آن را در طرح با رنگ های مورد علاقه و حجم های مختلف و به خصوص یک رنگ با درجه خلوص بالا استفاده می کنید، منجر به ایجاد طرح های زیبا و دل انگیز می شود.

حجم رنگ

حجم رنگ بالای زرد در مقابل رنگی مشکی با حجم رنگی پائین در این طرح به خوبی جلب توجه می کند.

حجم رنگ

در این وب سایت ترکیب رنگ آبی با دو حجم رنگی مختلف وجود دارد و وجود تضاد در این دو حجم رنگ متفاوت باعث جذاب شدن طرح شده است.

حجم رنگ

.ترکیب رنگ ها با حجم رنگی مشابه باعث ایجاد پیش زمینه انرژی دهنده و زنده شده است ( که به خودی خود در طرح افزایش یافته است)

حجم رنگ

رنگ قرمز حجم رنگی کمتری از آبی روشن دارد و آبی روشن نیز حجم رنگ کمتری از رنگ سفید دارد

حجم رنگ

چشم انسان می تواند تفاوتها ی ارزش رنگ را از میان رنگهای مشابه تشخیص دهد و انتخاب کند.

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

درجه تیرگی و سایه دار بودن رنگ زمانی است که توسی به رنگ ها اضافه می شود. که عموما باعت کسل کنندگی یا لطافت بیشتر طرح ها می شود.
بعضی اوقات استفاده از درجه تیرگی و سایه دار بودن طرح خیلی ساده است. درجه تیرگی با رنگ توسی زیاد حس مرغوب بودن را منتقل می کند و با توجه به نوع رنگ های استفاده شده در طرح ظاهر پیچیده و با وقاری را به نمایش می گذارند.

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

درجه تیرگی و سایه دار بودن در یک وب سایت ظاهر پیچیده ، مرغوب و آنتیک را به طرح می دهد

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

در این سایت درجه تیرگی و سایه دار بودن و درجه ترکیب سفید با ترکیب رنگ های آبی مختلف ایجاد شده است

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

در این طرح درجه تیرگی و سایه دار بودن با افزودن رنگ توسی دور رنگ ها ایجاد می شود

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

درجه تیرگی و سایه دار بودن در جهت یاب و پیش زمینه در این طرح به این وب سایت ظاهری مرغوب و دست ساز را داده است

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

این طرح یک مثال عالی است برای اینکه نشان دهد که چگونه یک رنگ خالص در مقابل درجه تیرگی و سایه دار بودن پیش زمینه توجه را به خودش جذب می کند.

درجه تیرگى و سایه دار بودن رنگ

بعضی رنگ ها که ما اونها رو توسی فرض می کنیم واقعا درجه تیرگی و سایه دار بودن اون رنگ هستند. در این طرح رنگ پیش زمینه درجه تیرگی آبی است که توسی به آن اضافه شده است.

سایه ها

سایه زمانی ایجاد می شود که رنگ مشکی به یک رنگ اضافه شود و آن رنگ را تیره تر کند.این کلمه به صورت اشتباه برای توضیح در مورد درجه تیرگی و سایه دار بودن و یا برای درجه افزودن سفید به رنگ استفاده می شود. اما سایهدر واقع افزودن رنگ مشکی به رنگ برای تیره تر شدن آن است.
در طراحی سایه های خیلی تیره بعضی اوقات به جای رنگ خنثی مشکی استفاده می شود . ترکیب سایه ها با درجه افزودن سفید به رنگ از تیره و سنگین شدن رنگ طرح جلوگیری می کند.

سایه ها

وب سایت Jonathan Moore دارای سایه های مختلف رنگ بنفش در پیش زمینه می باشد ( و دو رنگ با افزودن درجه رنگ سفید در بخشهای مختلف )

سایه ها

استفاده از چندین سایه مختلف همزمان کند تا زمانی که تضاد های کافی بین آنها وجود داشته باشد به خوبی کار می کند.

سایه ها

ترکیب موثر سایه ها و درجه رنگ سفید در هدر مشخص می باشد .

سایه ها

یک طرح دیگر با وجود سایه ها در پیش زمینه ( و درجه رنگ سفید) با بافت شیب دار وجود دارد.

سایه ها

ترکیب سایه ها به همراه طرح بافت ظاهر جالب را به سایت می دهد.

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

Tin زمانی شکل می گیرد که رنگ سفید به یک رنگ افزوده می شود و آن را روشن می کند. رنگ هایی که به مقدار زیاد رنگ سفید در آن ها وجود دارد را پاستل می گویند اما رنگ خالصی که رنگ سفید به ان افزودن شده باشد را tint می گویند.
استفاده از درجه رنگ سفید در رنگ استفاده شده در طرح ها برای ایجاد وب سایت های روشن یا زنانه استفاده می شود. رنگ های پاستل معمولا برای ایجاد طرح های زنانه تر استفاده می شو د این رنگ باعث به وجود امدن طرحی مرغوب برای موضوعات مربوط به اولیا ، کودکان و خردسالان استفاده می شود.

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

وب سایت Caio Cardoso شامل رنگهای مختلف از سبزی است که با رنگ سفید روشن شده است که در پیش زمینه و سایر بخش ها از آن استفاده شده است

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

رنگ آبی که با رنگ سفید روشن شده است در سایت Fernando Silanes ظاهر لطیف و پیچیده ای را ایجاد کرده است.

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

رنگ آبی که با رنگ سفید روشن شده است معمول برای طرح هایی که زمینه آسمان و طبیعت را دارند استفاده می شود

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

رنگ هایی که با رنگ سفید روشن شده است در طرح های که زمینه آبرنگ دارند استفاده می شود

درجه افزودن رنگ سفید به رنگ

رنگ هایی که با رنگ سفید روشن شده اند یک فراز و فرود پیچیده ای را در طرح ایجاد می کنند و به طرح حجم می دهد.

نتیجه گیری

تا زمانیکه مجبور به به خاطر سپردن همه این مطالب تکنیکی نیستید، برای کسب مهارت جهت ایجاد طرح خود به همراه رنگ های مناسب در بخش سوم باید با مفاهیم واقعی آن آشنا باشید .در انتها برای یادآوری مطالب فوق یک برگه تقلب در زیر برای شما در نظر گرفته شده است:

  • رنگ خالص = رنگهای آبی ، سبز ، قرمز و غیره
  • درصد خلوص = درجه خلوص رنگ است ( رنگ با درجه خلوص بالا رنگ مشکی ، سفید و توسی ندارد.)
  • درجه اشباع= مربوط به شدت و ضعف یک رنگ است ( رنگ با درصد اشباع بالا یک رنگ قوی است)
  • حجم رنگ = مربوط به تیرگی و روشنی رنگ است ( روشنایی از حجم رنگ بالایی برخوردار است)
  • درصد تیرگی و سایه دار بودن= با افزودن رنگ توسی ایجاد می شود که آن را کسل کننده تر رنگ اصلی می کند
  • سایه ها= با افزودن رنگ مشکی به رنگ ها ایجاد می شود که آن را تیره از رگ اصلی می کند
  • افزودن رنگ سفید= با افزودن رنگ سفید به رنگ ها ایجاد می کند که انها را روشن تر از رنگ اصلی می نماید

ترجمه و تالیف سرکار خانم مهدخت یافتیان
طبقه بندی: نکات فتوشاپ، 
برچسب ها: فتوشاپ، رنگ، تئوری، قسمت، دوم، آموزش رنگ،
ارسال توسط قدیر علاقه مند تبریزی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات دیگر

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic